Stave og tapper


Stave og tappe er sanseceller, der fungerer som receptorer for lys og farve. Stavene er mest lysfølsomme og anvendes i mørke, men kan ikke skelne mellem forskellige farver. Tappene er mest farvefølsomme og anvendes, når lyset er godt. Stavene ligger i nethindens yderkanter, mens størstedelen af tappene findes i den gule plet.


 
Domain: vardalaser.dk