Akkommodation


Akkommodation er øjets evne til at tilpasse synet på forskellige afstande. Øjets akkommodation sker gennem en ændring af linsens brydningsevne. Gennem aktiv påvirkning af ciliarmusklen kan spændingen i linsekapslen ændres. Linsen ændrer både sin ydre form og sin indre struktur. Kombinationen af disse forandringer øger linsens brydningsevne.

Problemer med at ændre akkommodationen gør, at man ikke ser skarpt på bestemte afstande – op til 1,5 meter. Dette kaldes for alderssyn (presbyopi) og viser sig ved, at personen skal bruge læsebriller. Men også tilbagevenden til akkommodationshvile gør, at en person med alderssyn midlertidigt kan have svært ved at se på lang afstand.


 
Domain: vardalaser.dk