Dioptri


Dioptri er måleenheden for linsens lysbrydningsevne. For at få en måleskala, som stiger med stigende brydningsevne, har man indført målet dioptri. Dioptritallet er den inverterede værdi af linsens brændvidde, målt i meter, og er positivt ved en lyssamlende linse og negativt ved en lysspredende linse. Dioptritallet udregnes ved, at man tager den inverterede værdi af brændvidden, som udtrykkes i meter. En konkav linse med en brændvidde på 25 cm har altså dioptritallet 100/(-25) = -4


 
Domain: vardalaser.dk