Hvad er grå stær/katarakt?


Grå stær indebærer, at øjets linse bliver grumset. Dette kan ske på flere måder, med forskellig hastighed og i forskellige aldre. Almindeligvis sker det i en højere alder, og udviklingen går da ganske langsomt. Men grå stær forekommer dog i alle aldre, og der findes endda dem, der fødes med en grumset linse.

Som regel udvikles sygdommen hurtigere, jo yngre patienten er ved debuten. Grå stær har ikke noget at gøre med grøn stær. Grøn stær (glaukom), er en sygdom, som angriber synsnerven, og som oftest fører til et forhøjet tryk inde i øjet. Den synsskade, som glaukom forårsager, kan aldrig rettes, men derimod stræber al behandling mod at bibeholde den eksisterende synsfunktion. Grå stær (katarakt) kan derimod opereres med succes, og synet vender tilbage, medmindre der er andre synspåvirkende sygdomme i øjet.


 
Domain: vardalaser.dk