Begrænser øjensygdomme behandling med øjenlaser?


Visse øjensygdomme og tilstande forhindrer os i at operere. Nogle af de tilstande, hvor vi vælger ikke at operere, drejer sig om: tørre øjne, højt tryk i øjet eller forandringer i hormonbalancen i forbindelse med graviditet og amning. Andre specielle sygdomme kan også være en hindring. Fortæl det til din autoriserede optiker eller sygeplejerske ved den gratis forundersøgelse, hvis du har en kronisk sygdom. Så får du at vide, hvad der gælder i dit tilfælde.


 
Domain: vardalaser.dk