11/06/2012

Den optiker faglige beskrivelse af NoCut

NoCut er en type af refraktiv kirurgi, hvor man korrigerer myopi (nærsynethed), hyperopi (langsynethed) og astigmatisme (bygningsfejl) uden at røre øjet.

Ved refraktiv kirurgi (eller laseroperation) ændrer man hornhindens krumning således, at lyset brydes mere eller mindre, og det bliver muligt at se klart uden brug af kontaktlinse- eller brillekorrektion.

Hos den nærsynede gør man hornhinden mere flad, ved at fordampe en mængde væv væk på toppen af hornhinden med en eximerlaser. På denne måde flyttes brændpunktet længere væk.

Hos den langsynede gør man hornhinden mere krum, ved at gøre hornhinden fladere i siderne. På denne måde flyttes brændpunktet tættere på.

Udfordringen ved en laseroperation ligger i, at det yderste lag på hornhinden (epithelet), hele tiden udskiftes (ligesom hud på kroppen). Det betyder, at for kunne komme til at laseroperere i det permanente væv (stromaet), er det nødvendigt, at komme ned under epithelet, eller helt at fjerne det.

Laseroperationer kan overordnet deles i 2 typer; én hvor man skærer i øjet, og én hvor man ikke skærer i øjet. Selve fordampningen af væv med eximerlaseren, er identisk for de 2 typer. Forskellen ligger i, hvordan man kommer igennem epithelet og ned i stromaet.

Som navnet antyder, er NoCut en laseroperationsmetode, hvor man ikke skærer i øjet. NoCut er en videreudvikling af den metode der kaldes LASEK (Laser-Assisted Sub-Epithelial Keratectomy). Fordelen ved NoCut er, at det er en skånsom og naturlig metode, hvor man ikke rører øjet eller skærer i øjet.

NoCut er udviklet med et ønske om at kombinere sikkerhed med et hurtigt ophelingsforløb. NoCut kan lade sig gøre, som en konsekvens af, at eximerlaserne til stadighed udvikles og forbedres. Derved bliver det muligt at forfine metoderne. Med de sidste nye eximerlasere på 750 Hz, er det blevet muligt at fordampe epithelet. Ved NoCut fordamper man således både epithelet og i stromaet med eximerlaseren, i én samlet proces. Epithelet vil så, af sig selv gendannes i løbet af nogle døgn. Det kan sammenlignes direkte med en hudafskrabning på ex. hånden. Denne process giver en større sikkerhed, langt mindre tørhed, samt et – for patienten – mere behageligt ophelingsforløb end ved LASEK. Lige efter NoCut vil synet svinge, og man vil opleve fremmedlegemefornemmelse. Men allerede efter et par dage forbedres synet markant og generne forsvinder.

Med NoCut har man ikke et låg, der kan skabe komplikationer, idet øjet heler fuldstændigt op, hvilket er en fordel på sigt. Hvis det på et tidspunkt i livet er nødvendigt med andre indgreb, ex grå stær operation eller hornhindetransplantation, vil et tidligere NoCut indgreb ikke udgøre en risiko for at en sådan operation Ikke kan udføres.

Der opnås gode og stabile resultater så længe man holder sig til at operere lave til moderate styrker. Således opnås de bedste resultater ved styrker der ikke overskrider -10 D/+4 D. De mest holdbare resultater opnås med nærsynede, som ofte er styrkemæssigt stabile ved 20 års alderen.

Af andre, ældre metoder, kan nævnes LASEK, hvor man løsner epithelet med en mild alkoholopløsning i stedet for med laser. Med LASEK opnås også en naturlig og sikker heling. Ulempen ved LASEK er, at ophelingsforløbet opleves med mere ubehag de første 2-3 dage, og synet kan svinge de første uger.

Også LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis) er en ældre metode. Her skærer man et låg i hornhinden. Det giver en meget kort ophelingstid og øjet ”snydes” til at tro, at der ikke er sket et indgreb. Det betyder, at synet er godt allerede efter et par dage, og patienten føler et minimum af ubehag. Ulempen er, at der altid vil være en lille risiko for komplikationer med låget. Låget holdes på plads af et vakuum, som kan folde eller skride ved mekanisk påvirkning f.eks. ved kraftig gnidning i øjet eller slag. Udover dette kan låget give komplikationer ved senere behov for operative indgreb som grå stær eller hornhindetransplantation.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


 
Domain: vardalaser.dk